Svenska Hrvatski

Kvinnosektionen

Velebit vore inte vad det är idag om inte våra kvinnor fanns. Deras arbete sker mestadels i det tysta, och får kanske därför inte alltid den uppskattning det förtjänar, men mycket av det föreningen gör vore i det närmaste omöjligt utan dem.

De ägnar sig inte bara åt städning och kokkonst, för det är många olika aktiviteter som ryms inom ramarna för denna sektion. Folkdans, inredning, organiserandet av seminarier, föredrag och fester bl.a. Kvinnorna är de som vårdar sig om våra folktraditioner.

Deras främsta expertisområde är dock på det kulinariska planet. Deras matlagning är numera legendarisk och många gäster har lämnat våra lokaler mätta och belåtna.

Kvinnorna är, sin läggning trogna, ansvariga för socialsektionen. De besöker långtidssjuka och ägnar sig åt gravvård bland annat. Som mest verksamma inom detta området var de då Kroatien härjades av kriget och de organiserade sig i en massiv aktion i humanitär hjälp. Likaså såg de till att stå till tjänst och hjälpa många av de flyktingfamiljer som sökte en fristad i Sverige. Kanske hade inte vår förening dött ut utan kvinnorna, men nog hade den insomnat djupt!

Kontaktpersoner:

Jela Celic

0704924842


Adress:
Box 22033
400 72 GÖTEBORG

Besök:
Hildedalsgatan 15
417 05 GÖTEBORG

Org.nr: 857204-0544


Kansliet: info@velebit.se

IT: it@velebit.se

Telefon: 031-51 12 16

Årsavgift

Familj: 500:-
Enskild medlem: 250:-

Inbetalning sker till PostGiro 62 89 68-0 eller Swish nr, 123 147 70 74. Skriv samtliga medlemmars namn och födelsedatum.