Om Velebit

KF Velebit Göteborg

– en del av Kroatien i Norden

KF Velebit grundades redan 1964 och registrerades formellt den 15 januari i samband med att fotbollssektionen inom föreningen startade. Velebit är namnet på den största bergskedjan i Kroatien och detta namn valdes för att symbolisera stabilitet, storhet och styrka.

Under föreningens första år bestod medlemmarna till största delen av unga män i 20-årsåldern, som kommit till Sverige med den första vågen av arbetskraftsinvandring. Vid ankomsten till Sverige blev det naturligt för dem att söka sig till sina landsmän och organisera sig i föreningar. Efter några år förändrades föreningsstrukturen; familjen hamnade i fokus och nya sektioner och aktiviteter tog sin givna plats inom föreningens ramar. Den röda tråden i form av bevarandet av den kroatiska kulturen och språket löpte genom och genomsyrade föreningens existens. Detta sågs med mycket oblida ögon av den jugoslaviska säkerhetstjänsten och efter en lång period av trakasserier lät den jugoslaviska säkerhetstjänsten år 1975 avrätta Velebits dåvarande ordförande Stipe Mikulic. Detta ultimata dråpslag lyckades dock inte krossa föreningen. Medlemsantalet växte stadigt och under 80-talet tillkom en stor del av våra nuvarande sektioner; folklore, boccia, bowling, musik, ungdom, närradio mm. Efter att i flera år ha flyttat runt till diverse lokaler i Göteborg, stod så vårt egenhändigt byggda föreningshus klart 1986, något unikt för en utomnordisk invandrarförening. Under det pågående angreppskriget mot Kroatien 1992 placerade okända gärningsmän en sprängladdning vid huset och orsakade omfattande materiell skada. Då det grymma erövringskriget pågick i vårt gamla hemland, reste sig föreningens medlemmar som en man i aktionen att dels få ett svenskt erkännande av den unga staten Kroatien, dels att samla ihop och organisera humanitär hjälp i stor omfattning. Planerna på att utöka föreningsbyggnaden med en sport- och kulturhall fick läggas på is i och med detta, men hösten 1998 kunde vi slutligen inviga detta egenhändigt skapade stordåd och infria ännu en dröm. Inom KF Velebit har vi alltid och med stor entusiasm åtagit oss värdskapet för stora evenemang såsom kulturfestivaler, turneringar, konserter och andra tillställningar. Otaliga är de artister, idrottsmän och lag som passerat vår förening när de vistats i Sverige. I maj 2008 stod vi värdar för den andra europeiska fotbollsturneringen för kroatiska klubbar i utlandet, detta i samarbete med Kroatiska fotbollsförbundet. Sammanlagt deltog åtta lag från Tyskland, Österrike, Frankrike, Schweiz och Sverige. Efter 45 verksamhetsår ser vi på framtiden med tillförsikt. Föreningen räknar i dag ca 1 200 medlemmar och rymmer ett 20-tal sektioner. En tredje generation kroater växer upp och fyller våra utrymmen med glädje och aktivitet, medan andra generationen börjar axla de äldres ansvar och uppgifter. KF Velebit är och blir förblir en mötesplats där alla kan känna sig välkomna; alla åldrar, män och kvinnor, svenskar, kroater och andra nationaliteter. Vår målsättning för de kommande åren är att bevara denna anda, samtidigt som vi tar oss an nya utmaningar. Våra möjligheter kan begränsas endast av fantasin, men den har vi som tur är gott om!